Prijava korisnika
Obavještavamo postojeće korisnike usluge E-izvod, da je došlo do promjene korisničkog imena klijenata prilikom pristupanja navedenoj usluzi, te da je od sada, u polje "Korisnik" potrebno upisati svoj JMBG (Jedinstveni matični broj građana), dok je postojeća šifra ostala ista.


Novi korisnici

Ovdje možete izvršiti prijavu ukoliko se prvi put prijavljujete na uslugu.Novi korisnici prilikom prvog pristupanja usluzi E-izvodi, u polje "Korisnik" upisuju svoj JMBG, a u polje "Šifra" unese broj kartičnog računa sa izvoda.


Napomena: Vašu šifru možete promijeniti nakon prvog pristupanja usluzi E-izvod.


Trebate li pomoć?

Za pozive iz BiH:

081 92 92 92


Za pozive iz inostranstva:

+387 33 75 50 10


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙